Словник найуживаніших архаїзмів

БРАН – полон.
ВАГАЛО, ВАГАДЛО – маятник.
ВЕЛІТИ – наказувати.
ВЕЛЬМИ – дуже.
ВЕРТОГРАД – сад.
ВЕСІ- села.
ВРАГ – ворог.
ВРАЖИЙ – ворожий.
ГАЙНИК –лісник.
ГЛАГОЛИТИ – говорити.
ГРАД – місто.
ГУДЕЦЬ – музикант.
ДАРИЦЯ – дарунок.
ДЕРВО, ДРЕВО –дерево.
ДЗИШРІ, ДЗИГАР— годинник.
ДІЛЕНИНА –поділ.
ДМУХАЧ – вітер.
ДНЕШНІЙ –сьогоднішній.
ЖАЛНОЩІ –жалощі.
ЖИВІТТЯ, ЖИВОТТЯ – життя.
ЖИЦЯ – ложка.
ЖОНА – дружина
ЗИГЗИЦЯ – зозуля.
ЗЛОТО – золото.
ІНАКО – інакше.
ЛАНІТИ – щоки.
ЛИЦЕДІЙ – актор.
ЛІВИЦЯ – ліва рука.
ЛІПОТА – врода, краса.
ЛОБИЗАТИ – цілувати.
ЛЮСТРО, ЗЕРКАЛО – дзеркало.
МУЖ – чоловік.
ОНИЙ — той.
ОТВЕРЗАТИ – відкривати.
ОТРОК – хлопець, підліток..
ПЕРСА, рідко ПЕРСИ – 1. Жіночі груди. 2. Те саме, що груди
ПЕРСТ – палець руки.
ПІЇТ – поет.
ПРАВИЦЯ, ДЕСНИЦЯ – права рука.
ПРЯ – 1. Спір, змагання. 2. Боротьба, бій, борня. Ставати на прю – вступати в боротьбу з ким-, чим-небудь.
РАМЕНА – плечі.
РАТЬ, ДРУЖИНА – військо.
РЕКТИ – говорити.
РЕТЯЗЬ – ланцюг.
РИБАР — рибалка.
СВІТОЧ – велика свічка.
СЕЙ- цей.
СТЕЗЯ – стежка
СТОРОЖА- стража.
ТЛУНОК – шлунок.
ТРУНОК – напій.
УМОНЯТИСЯ – втомитися.
УСТА — губи.
ЦВІТЕНЬ –квітень.
ЧАДО – дитина.
ЧИТЯШЕ – читаючи.
ЧОЛО – лоб.
ШАЛ -1. Стан надмірного збудження, хвилювання. 2. Надзвичайна сила вияву чогось.

Comments:

Коментарі закриті.